sv

-------------------------


(format sv FloorFn "det största heltalet mindre än eller lika med %1") relations-sv.txt 473-473
(format sv FrontFn "framsidan av %1") relations-sv.txt 154-154
(format sv FutureFn "efter %1") relations-sv.txt 294-294
(format sv GeneralizedIntersectionFn "snittet av alla element i %1") relations-sv.txt 323-323
(format sv GeneralizedUnionFn "unionen av alla element i %1") relations-sv.txt 322-322
(format sv GigaFn "1 miljard %1s ") relations-sv.txt 429-429
(format sv GraphPathFn "mängden av vägar mellan %1 och %2") relations-sv.txt 537-537
(format sv GreatestCommonDivisorFn "den största gemensamma delaren av %*[and]") relations-sv.txt 474-474
(format sv HourFn "timmen %1") relations-sv.txt 299-299
(format sv IdentityFn "%1") relations-sv.txt 502-502
(format sv ImaginaryPartFn "den imaginära delen av %1") relations-sv.txt 475-475
(format sv ImmediateFutureFn "omedelbart efter %1") relations-sv.txt 295-295
(format sv ImmediatePastFn "omedelbart före %1") relations-sv.txt 293-293
(format sv InitialNodeFn "den initiala noden för %1") relations-sv.txt 526-526
(format sv IntegerSquareRootFn "heltalskvadratroten av %1") relations-sv.txt 476-476
(format sv IntersectionFn "snittet av %1 och %2") relations-sv.txt 319-319
(format sv IntervalFn "intervallet från %1 till %2") relations-sv.txt 435-435
(format sv KappaFn "klassen som beskrivs av %1") relations-sv.txt 325-325
(format sv KiloFn "1 tusen %1s") relations-sv.txt 427-427
(format sv LeastCommonMultipleFn "den största gemensamma multipeln av %*[and]") relations-sv.txt 477-477
(format sv ListConcatenateFn "listan sammansatt av %1 och %2") relations-sv.txt 158-158
(format sv ListFn "(%*[,])") relations-sv.txt 155-155
(format sv ListLengthFn "längden av %1") relations-sv.txt 157-157
(format sv ListOrderFn "%2:a elementet i %1") relations-sv.txt 156-156
(format sv LogFn "logaritmen av %1") relations-sv.txt 478-478

Display limited to 25 items. Show next 25

Display limited to 25 items. Show next 25


Sigma web home      Suggested Upper Merged Ontology (SUMO) web home
Sigma version 3.0 is open source software produced by Articulate Software and its partners