Browsing Interface : Welcome guest : log in
Home |  Graph |  ]  KB:  Language:   

Formal Language: KB Term:  Term intersection
English Word: 

Sigma KEE - Making
Makingrekonstrukcja, regeneracja, odbudowa, restytuowanie, szewstwo, kreacja, tkactwo, dzianie, szydełkowanie, koronkarstwo, koronczarstwo, wytwórczość, urobienie, wymodelowanie, uformowanie, ukształtowanie, nadanie kształtu, kowalka, kowalstwo, rzemiosło artystyczne, sztuka użytkowa, dekalkomania, dekupaż, decoupage, origami, malarstwo, impast, rzeźba, pirografia, grawerstwo, grawerka, akwatinta, serigrafia, ...

appearance as argument number 1
-------------------------


(documentation Making ChineseLanguage "这是制作个别 Artifact 或一种 ArtifactCreation subclass。") Merge.kif 12682-12683
(documentation Making EnglishLanguage "The subclass of Creation in which an individual Artifact or a type of Artifact is made.") Merge.kif 12680-12681
(subclass Making Creation) Merge.kif 12678-12678
(subclass Making IntentionalProcess) Merge.kif 12679-12679

appearance as argument number 2
-------------------------


(subclass Carpentry Making) Mid-level-ontology.kif 18385-18385
(subclass Constructing Making) Merge.kif 12692-12692
(subclass Cooking Making) Merge.kif 12724-12724
(subclass Copying Making) Mid-level-ontology.kif 18117-18117
(subclass DeliveringWeaponOfMassDestruction Making) WMD.kif 698-698
(subclass DevelopingWeaponOfMassDestruction Making) WMD.kif 681-681
(subclass Manufacture Making) Merge.kif 12705-12705
(subclass Photocopying Making) Mid-level-ontology.kif 24304-24304
(subclass Sculpting Making) Mid-level-ontology.kif 3815-3815
(termFormat ChineseLanguage Making "制作") chinese_format.kif 1185-1185
(termFormat EnglishLanguage Making "making") english_format.kif 872-872
(termFormat FrenchLanguage Making "faire") french_format.kif 863-863
(termFormat Hindi Making "rachanaa") terms-hindi.txt 395-395
(termFormat ItalianLanguage Making "Fabbricazione") terms-it.txt 396-396
(termFormat PortugueseLanguage Making "Fazer") portuguese_format.kif 815-815
(termFormat cb Making "paghimo") terms-cb.txt 400-400
(termFormat cz Making "making") terms-cz.txt 434-434
(termFormat tg Making "pag-gawa") terms-tg.txt 399-399

appearance as argument number 3
-------------------------


(domainSubclass MakingFn 1 Making) Merge.kif 18715-18715

antecedent
-------------------------


(=>
    (instance ?MAKING Making)
    (exists (?ARTIFACT)
        (and
            (instance ?ARTIFACT Artifact)
            (result ?MAKING ?ARTIFACT))))
Merge.kif 12685-12690

consequent
-------------------------


(=>
    (and
        (instance ?AS ArtSchool)
        (instance ?P EducationalProcess)
        (eventLocated ?P ?AS))
    (exists (?M ?ART)
        (and
            (instance ?M Making)
            (patient ?M ?ART)
            (instance ?ART ArtWork)
            (refers ?P ?M))))
Mid-level-ontology.kif 14364-14374
(=>
    (and
        (instance ?ORG Organization)
        (attribute ?ORG ?INDUSTRY)
        (industryProductType ?INDUSTRY ?TYPE))
    (exists (?EVENT ?ITEM)
        (and
            (instance ?EVENT Making)
            (instance ?ITEM ?TYPE)
            (agent ?EVENT ?ORG)
            (result ?EVENT ?ITEM))))
Economy.kif 1611-1621
(=>
    (attribute ?H Potter)
    (exists (?M ?P)
        (and
            (instance ?P Pottery)
            (instance ?M Making)
            (agent ?M ?H)
            (result ?M ?P))))
Mid-level-ontology.kif 18473-18480
(=>
    (attribute ?X AeronauticalEngineer)
    (exists (?SKILL)
        (and
            (hasSkill ?SKILL ?X)
            (forall (?P)
                (=>
                    (instance ?P ?SKILL)
                    (or
                        (exists (?CONS ?OBJ ?PT)
                            (and
                                (instance ?CONS Making)
                                (or
                                    (instance ?OBJ Aircraft)
                                    (and
                                        (instance ?OBJ ?PT)
                                        (typicalPart ?PT Aircraft)))
                                (result ?CONS ?OBJ)
                                (subProcess ?P ?CONS)))
                        (exists (?DESIGN ?PLAN ?OBJ ?PT)
                            (and
                                (instance ?DESIGN Designing)
                                (or
                                    (instance ?OBJ Aircraft)
                                    (and
                                        (instance ?OBJ ?PT)
                                        (typicalPart ?PT Aircraft)))
                                (result ?DESIGN ?PLAN)
                                (represents ?PLAN ?OBJ)
                                (subProcess ?P ?DESIGN)))))))))
Biography.kif 203-232
(=>
    (attribute ?X MeanOfProduction)
    (hasPurpose ?X
        (or
            (exists (?MAKE ?PRODUCT)
                (and
                    (instance ?MAKE Making)
                    (involvedInEvent ?MAKE ?X)
                    (not
                        (result ?MAKE ?X))
                    (instance ?PRODUCT Artifact)
                    (result ?MAKE ?PRODUCT)
                    (hasPurpose ?PRODUCT
                        (exists (?SELL)
                            (and
                                (instance ?SELL Selling)
                                (patient ?SELL ?PRODUCT))))))
            (exists (?SERVICE)
                (and
                    (instance ?SERVICE CommercialService)
                    (involvedInEvent ?SERVICE ?X))))))
Economy.kif 4632-4652
(=>
    (contestObject ?CONTEST ?OBJ ?AGENT)
    (and
        (contestParticipant ?CONTEST ?AGENT)
        (exists (?MAKE ?JUDGE ?PROC)
            (and
                (instance ?MAKE Making)
                (result ?MAKE ?OBJ)
                (agent ?MAKE ?AGENT)
                (instance ?PROC Judging)
                (agent ?PROC ?JUDGE)
                (patient ?PROC ?OBJ)
                (result ?PROC
                    (subjectiveAttribute ?OBJ ?ATTR ?JUDGE))
                (subProcess ?PROC ?CONTEST)))))
Dining.kif 840-853
(=>
    (instance ?ARTIFACT Artifact)
    (exists (?MAKING)
        (and
            (instance ?MAKING Making)
            (result ?MAKING ?ARTIFACT))))
Merge.kif 15755-15760
(=>
    (instance ?C ElectricCoffeeMaker)
    (hasPurpose ?C
        (exists (?COFFEE ?M)
            (and
                (instance ?M Making)
                (instrument ?M ?C)
                (result ?M ?COFFEE)
                (instance ?COFFEE Coffee)))))
Mid-level-ontology.kif 23425-23433
(=>
    (instance ?CLASS ArtMakingClass)
    (exists (?PROC ?ART)
        (and
            (instance ?PROC Making)
            (patient ?PROC ?ART)
            (instance ?ART ArtWork)
            (subProcess ?PROC ?CLASS))))
Offers.kif 220-227
(=>
    (instance ?CLASS WineMakingClass)
    (exists (?PROC ?WINE)
        (and
            (instance ?PROC Making)
            (result ?PROC ?WINE)
            (instance ?WINE Wine)
            (subProcess ?PROC ?CLASS))))
Offers.kif 245-252
(=>
    (instance ?F CottonFabric)
    (exists (?M ?C)
        (and
            (instance ?M Making)
            (resource ?M ?C)
            (instance ?C Cotton)
            (result ?M ?F))))
Mid-level-ontology.kif 5697-5704
(=>
    (instance ?HAY Hay)
    (exists (?MAKE ?GRASS)
        (and
            (instance ?MAKE Making)
            (resource ?MAKE ?GRASS)
            (instance ?GRASS Grass)
            (result ?MAKE ?HAY))))
Mid-level-ontology.kif 18108-18115
(=>
    (instance ?LEATHER Leather)
    (exists (?MAKE ?SKIN)
        (and
            (instance ?MAKE Making)
            (resource ?MAKE ?SKIN)
            (instance ?SKIN Skin)
            (result ?MAKE ?LEATHER))))
Mid-level-ontology.kif 5623-5630
(=>
    (instance ?MT MechanicalDie)
    (hasPurpose ?MT
        (exists (?M ?N)
            (and
                (instance ?M Making)
                (instance ?N MechanicalNut)
                (instrument ?M ?MT)
                (result ?M ?N)))))
Cars.kif 4183-4191
(=>
    (instance ?MT MechanicalTap)
    (hasPurpose ?MT
        (exists (?M ?B)
            (and
                (instance ?M Making)
                (instance ?B Bolt)
                (instrument ?M ?MT)
                (result ?M ?B)))))
Cars.kif 4169-4177
(=>
    (instance ?PM PastaMaker)
    (hasPurpose ?PM
        (exists (?MAKE ?PASTA)
            (and
                (instance ?MAKE Making)
                (result ?MAKE ?PASTA)
                (instance ?PASTA Pasta)
                (instrument ?MAKE ?PM)))))
Society.kif 772-780
(=>
    (instance ?PM PopcornMaker)
    (hasPurpose ?PM
        (exists (?MAKE ?POPCORN)
            (and
                (instance ?MAKE Making)
                (result ?MAKE ?POPCORN)
                (instance ?POPCORN Popcorn)
                (instrument ?MAKE ?PM)))))
Society.kif 788-796
(=>
    (instance ?PUB Brewpub)
    (exists (?SERVICE ?BEER ?BREW)
        (and
            (instance ?BREW Making)
            (result ?BREW ?BEER)
            (instance ?BEER Beer)
            (agent ?BREW ?PUB)
            (instance ?SERVICE CommercialService)
            (agent ?SERVICE ?PUB)
            (instance ?SERVICE Selling)
            (patient ?SERVICE ?BEER))))
Dining.kif 51-62
(=>
    (instance ?S Silk)
    (exists (?M ?T ?I)
        (and
            (instance ?M Making)
            (result ?M ?S)
            (resource ?M ?T)
            (part ?T ?I)
            (instance ?I Insect)
            (attribute ?I Larval))))
Mid-level-ontology.kif 5636-5645
(=>
    (instance ?S Workshop)
    (hasPurpose ?S
        (exists (?M)
            (and
                (instance ?M Making)
                (result ?M ?W)
                (instance ?W Artifact)))))
Mid-level-ontology.kif 6517-6524
(=>
    (instance ?STUDIO ArtStudio)
    (hasPurpose ?STUDIO
        (exists (?MAKE ?WORK)
            (and
                (instance ?MAKE Making)
                (result ?MAKE ?WORK)
                (instance ?WORK ArtWork)))))
Mid-level-ontology.kif 6392-6399
(=>
    (instance ?W Winery)
    (hasPurpose ?W
        (exists (?EV)
            (and
                (instance ?EV Making)
                (eventLocated ?EV ?W)
                (result ?EV Wine)))))
Society.kif 1198-1205
(=>
    (instance ?W Wool)
    (exists (?M ?H ?S)
        (and
            (instance ?M Making)
            (result ?M ?W)
            (resource ?M ?H)
            (part ?H ?S)
            (instance ?H Hair)
            (instance ?S Sheep))))
Mid-level-ontology.kif 5650-5659
(=>
    (instance ?X Paper)
    (exists (?MAKE ?CELL ?PRESS)
        (and
            (instance ?MAKE Making)
            (instance ?CELL Cellulose)
            (instance ?PRESS Compressing)
            (resource ?MAKE ?CELL)
            (result ?MAKE ?X)
            (subProcess ?MAKE ?PRESS)
            (patient ?PRESS ?CELL))))
Mid-level-ontology.kif 4100-4110
(=>
    (instance ?X WetBar)
    (exists (?SINK ?OBJ)
        (and
            (instance ?SINK WashBasin)
            (part ?SINK ?X)
            (instance ?OBJ Object)
            (attribute ?OBJ Flat)
            (hasPurpose ?OBJ
                (exists (?PREP ?FOOD)
                    (and
                        (instance ?PREP Making)
                        (result ?PREP ?FOOD)
                        (or
                            (instance ?FOOD PreparedFood)
                            (instance ?FOOD Beverage))
                        (eventLocated ?PREP ?OBJ))))
            (part ?OBJ ?X))))
Mid-level-ontology.kif 25058-25075

Display limited to 25 items. Show next 25

Display limited to 25 items. Show next 25


Show full definition with tree view
Show simplified definition (without tree view)
Show simplified definition (with tree view)Sigma web home      Suggested Upper Merged Ontology (SUMO) web home
Sigma version 2.99c (>= 2017/11/20) is open source software produced by Articulate Software and its partners